Română English Tel : +40-359-436066 Mobil : +40-721-410343

Evaluare bunuri mobile si imobile

NOU!!! – Evaluari imobile nerezidentiele sau cu destinatie mixta pentru stabilirea bazei impozabile pentru impozitele locale 2016.

Oferim servicii complete de evaluare pentru bunuri mobile si imobile. Serviciile de evaluare cuprind:

Evaluare proprietati imobiliare : terenuri, imobile, apartamente, vile, cladiri de birouri, spatii comerciale si industriale, recolte, fond forestier, depozite minerale, resurse naturale atasate terenului.

Evaluare bunuri mobile : autovehicule, masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, licente, brevete de inventii, modele si desene industriale, marci, website-uri, colectii

Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR).